Ragnhild Monsen
MENU
Title
Title
Go to content

2005.08.25                                                                                   DESIGNÅRET 2005


Pressmeddelande

RAGNHILD MONSEN

Den norska textilkonstnärinnan Ragnhild Monsen ställer ut på Röhsska museet
21 september - 20 november 2005.

Ragnhild Monsen (f. 1948) arbetar med naturen som utgångspunkt i sitt textila skapande. Hon uttrycker sig främst genom abstrakta bildvävnader och i form av textila installationer. Några verk har centrala förenklade symboler och tecken med vilka hon skapar bilder som handlar om närheten till livet och naturen samtidigt som hon tangerar de stora existentiella frågorna. Ragnhild Monsen har en lång verksamhet bakom sig som textil konstnär med betydande separatutställningar, stora utsmyckningsuppdrag och gränsöverskridande installationer, både inomhus och i naturen.

Genom sina olika experiment med både form, färg och material bryter hon mot textila traditioner och ger det traditionella hantverket ett nytt liv. För samtidigt som Ragnhild värnar om det hantverksmässiga och visar stor omsorg om detaljer, arbetar hon gärna med material som nylon- och metalltråd och det är just i kontrasten mellan de nya materialen och de mer traditionella som ull, hampa och jute hon ser utmaningen.

Som förberedelse till sina konstnärliga uttryck lägger Ragnhild Monsen stor vikt vid att söka finna den rätta energin, vilken inte alltid går att frammana utan kommer först när tiden är mogen. Hennes filosofi är att försöka vara öppen att använda det hon har tillgång till för tillfället, något som sattes på prov då hennes ateljé i Sverige och det mesta av hennes textila arbeten brann ned i samband med förberedelserna inför en utställning på Galleri RAM i Oslo 2003. Det enda som fanns kvar var aska. Men istället för att tappa modet och avboka utställningen utgick hon från det hon hade kvar, resterna, och började tänka i helt nya banor. Resultatet blev verket "Memento mori" - kom ihåg att du är dödlig, en installation över brandresterna.

Ett enda verk räddades ur hennes brinnande ateljé, bildvävnaden "Diploid faktor". Den, liksom flera av både hennes tidigare och senare kompositioner, visas på utställningen på Röhsska museet, som för övrigt är hennes första separatutställning i Sverige. Ett centralt verk i utställningen utgör hennes installation av vita nylonlinor.

Välkomna på pressvisning: Måndagen den 19 september kl 11.00, då Ragnhild Monsen närvarar.

Bildadress: www.lammgard.se/rkm/monsen/press.htm
Utställningsansvarig: Christina Wiklund, christina.wiklund@designmuseum.se
Mediaansvarig: Birgitta Wåhlander, birgitta.wahlander@designmuseum.se

Röhsska museet
Vasagatan 37-39, Göteborg.
www.designmuseum.se

Back to content